เม็ดมาส์กวิธีใช้

มาส์กหน้าปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของแผ่นมาส์กซะป็นส่วนใหญ่  มาส์กที่ทางเราแถมให้ฟรี จะเป็นมาส์กแบบที่เรียกว่า เป็นมาส์กเม็ด  ซึ่งเมื่อแช่ในน้ำหรือเอสเซ็นส์ต่างๆ แล้วแต่สูตรที่เราชอบในการมาส์ก  เมื่อนำเอาเม็ดมาส์กแช่ในของเหลว มันจะพองตัวออกมาเป็นแผ่นที่สำหรับใช้มาส์กหน้าได้เลย ซึ่งสามารถใช้ควบคู่กับ sewa ได้นะจ๊ะ

วิธีใช้
👉แช่เม็ดมาร์คลงในส่วนผสมที่ผู้ใช้ต้องการ
👉เม็ดมาร์คจะค่อยๆ ดูดซับของเหลวแล้วพองตัวขึ้น
👉คลี่เม็ดมาร์คออกให้เป็นแผ่น
👉นำไปมาร์คบนใบหน้า ทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาที
👉ล้างหน้าให้สะอาด